Co jsou exoplanety a kde se vyskytují


Co jsou exoplanety a kde se vyskytují

První exoplanetu objevili vědci v roce 1988, trvalo však téměř 15 let, než mohla být její existence definitivně potvrzena. Do roku 2023 bylo ve vesmíru objeveno přes 5,5 tisíce exoplanet. Nejvíce se na jejich nálezu podílel teleskop Kepler. Dalším zařízením na vyhledávání extrasolárních planet byl spektrogram HARPS, instalovaný na observatoři v Chile.

Vesmír s mlhovinami

VÄ›tÅ¡ina objevených hvÄ›zd, které se alespoň ÄásteÄnÄ› podobají Slunci, má své planety. Dokonce takové, které se svou velikostí podobají Zemi a obíhají svou hvÄ›zdu v takzvané „obyvatelné zóně“. Jedna z nejvÄ›tších exoplanet, které jsou evidovány v NASA, má název DENIS-P J082303.1-491201 b. Její pÅ™ibližná hmotnost se uvádí 29x vyšší, nežli je náš Jupiter. A protože její hmotnost je – podle kritériií pro planety – příliÅ¡ vysoká – vÄ›dci se domnívají, že se možná spíš jedná o hnÄ›dého trpaslíka.

Co jsou horké Jupitery

Horké Jupitery jsou masivní planety, které obíhají svou hvÄ›zdu pomÄ›rnÄ› blízko.  NejÄastÄ›ji se vyskytují u mladších hvÄ›zd. Proto jsou velice dobÅ™e detekovatelné souÄasnými vÄ›deckými technologiemi. Horké Jupitery jsou nejÄastÄ›jší typy objevených planet. Nové vÄ›decké studie uvádÄ›jí, že Äím je hvÄ›zda starší, tím ménÄ› plynný obrů (horkých Jupiterů) se v její blízkosti pohybuje. Je možné, že se pÅ™eměňují na jinou kategorii planet, anebo zkrátka migrují nÄ›kam dál od mateÅ™ské hvÄ›zdy.

Jak exoplanety obíhají své hvězdy

Téměř vÅ¡echny objevené extrasolární planety se, až na nÄ›kolik extragalaktických výjimek, nacházejí v MléÄné dráze. Jejich obÄ›h kolem svých hvÄ›zd trvá velmi rozdílnou dobu. NÄ›které obÄ›hnou hvÄ›zdu bÄ›hem nÄ›kolika hodin, jiným trvá oběžná doba stovky Äi tisíce let.

Planety SluneÄní soustavy

Nejbližší exoplaneta, kterou vÄ›dci detekovali je Proxima Centauri b, a je vzdálená 4,2 svÄ›telného roku od ZemÄ›. Obíhá kolem stejnojmenné hvÄ›zdy, která je ze vÅ¡ech hvÄ›zd nejblíže Slunci (exoplanety se vÄ›tÅ¡inou oznaÄují jménem své hvÄ›zdy s pÅ™idáním malého písmena).

Kromě extrasolárních planet se vesmírem pohybuje i několik miliard toulavých planet, které neobíhají kolem žádné hvězdy.