Co vše dnes dokáže mobilní telefon


Mobilní telefon má dnes bez nadsázky každý z nás. V posledních desetiletích také proÅ¡ly skuteÄnÄ› prudkým vývojem. Už dávno nám neslouží pouze k volání – ve skuteÄnosti jej k tomuto úÄelu používáme již jen minimálnÄ›. Jaké využití je tedy nejÄastÄ›jší?

 

poslouchání hudby v mobilu

 

Dnes je to bezesporu surfování na internetu. Pokud máme dostatek dat, můžeme se k nÄ›mu pÅ™ipojit v podstatÄ› kdekoliv. Díky tomu můžeme být na sociálních sítích Äi si vyhledat jakoukoliv informaci, kdykoliv to potÅ™ebujeme. StejnÄ› tak si můžeme vyřídit například e-maily. A asi není tÅ™eba říkat, že to mnozí z nás dÄ›lají mnohem ÄastÄ›ji, než klasické volání.

 

Dále zde máme poslouchání hudby. To miluje zejména mladší generace, avÅ¡ak najdou se i starší lidé, kteří ji poslouchají například pÅ™i ranním probÄ›hnutí. Výhodou je, že si můžete vytvoÅ™it mix jakýchkoliv písniÄek pro danou příležitost, a můžete jich mít klidnÄ› hned nÄ›kolik. Pustíte si pak ten, na který máte náladu.

 

dnes máme v mobilu plno aplikací

 

V neposlední Å™adÄ› jsou zde i SMS, tedy krátké zprávy. Ty dnes sice z velké Äásti nahradily chatovací aplikace jako Messenger Äi WhatsApp, avÅ¡ak stále mají své využití. Cílem je poslat nÄ›komu krátké sdÄ›lení, které bude doruÄeno v podstatÄ› okamžitÄ›. Využívá se ve chvíli, kdy víme, že ta druhá strana nebude moci pÅ™ijmout hovor.

 

Dále zde samozřejmě máme klasické hovory, ovšem o těch se není třeba příliš zmiňovat – ty jsou ostatně základní funkcí telefonu. Zajímavé však je, že již nemusíme používat klasické volání, nýbrž můžeme ostatní kontaktovat přes aplikace jako například již zmíněný Messenger. Relativní novinkou jsou však videohovory, kdy toho s kým mluvíme, také vidíme a on vidí nás.

 

Technologie zde tedy skuteÄnÄ› pokroÄila dopÅ™edu, a tento postup se rozhodnÄ› nezastavuje. Bude tedy zajímavé se podívat, kde budou mobilní telefony za nÄ›jakých pÄ›t Äi deset let. Již dnes se v podstatÄ› jedná o kapesní poÄítaÄe. Co pÅ™ijde příštÄ›?