Kdo bude správcem vašeho bytového domu


Vykonávat funkci správce bytového domu není jen tak. Obnáší to řadu starostí a také nutnost dobře se orientovat v patřičné legislativě a sledovat její změny. Bytový dům, to je sice na první pohled statická záležitost – cihlový či panelový objekt, kde jsou ve hře jen technické záležitosti ohledně jeho provozu a údržby, ovšem uvědomte si, že se tu časem mohou měnit jeho spolumajitelé, a že se tím také mění mezilidské vztahy. Tato dynamika však může vnést mezi spolubydlící určité problémy a neshody.

bytový dům

Výstavba fasády, výměna střechy, rekonstrukce balkonů – představte si, že původní správce domu byl domácí kutil v důchodovém věku, který navíc rozuměl problematice správy objektu poměrně obsáhle. Jeho úmrtím došlo k obrovské ztrátě nejen v jeho rodině a mezi příbuznými, ale i ve vašem domě, protože se tu nenašel nikdo, kdo by tuto funkci převzal. Správce se stará nejen o technické záležitosti zpravidla stavebního charakteru, ale také navrhuje různá hlasování na aktuální témata a dbá o jejich korektní průběh.

městský činžák

Pravidelné revize – správce dbá i o pokrytí termínů pravidelných revizí komínových těles, plynových spotřebičů, elektroinstalace, hromosvodů, výtahů, nouzového osvětlení a dalších prvků společných prostor.

Jestliže se nedokážete dohodnout, kdo bude dům spravovat, můžete na domovní schůzi navrhnout jiný postup – bytová družstva Brno https://www.homepartner.cz/bytova-druzstva-brno-a-okoli/. Externí správa domů je výhodná v tom, že jde o profesionální, precizní záležitost, kde se nic nepřehlédne, a kde jsou všechny požadavky vyřizovány včas a v plném rozsahu. Všichni obyvatelé domu budou vědět, že tu existuje někdo, na koho je možné se obrátit s prosbou ohledně společného bydlení a sousedských vztahů, svázaných s určitými povinnostmi, například úklidem. Bude to sice služba placená, ale spolehlivá, bez níž by v domě zakrátko zavládl chaos.