Když někdo dává až příliš najevo, že vás nemusí…


Může se stát, že narazíte na ÄlovÄ›ka, na kterém půjde vidÄ›t, že vás nemusí. Pokud to chcete nÄ›jakým způsobem Å™eÅ¡it, mÄ›li byste se ho zeptat, jestli s vámi má nÄ›jaký problém, případnÄ› co mu vadí. Je možné, že nebude mít problém to s vámi Å™eÅ¡it, ale je také možné to, že to s vámi nebude chtít Å™eÅ¡it. Pokud to nebude chtít Å™eÅ¡it, pak si z toho nic nedÄ›lejte. To, že vás nÄ›kdo nemusí je nÄ›co, s Äím se můžete setkat kdekoliv a to nejen v práci, ale také ve Å¡kole nebo ve skupince lidí. Každému ÄlovÄ›ku vyhovuje jiný charakter ÄlovÄ›ka. Je dost možné, že právÄ› vy do charakteru daného ÄlovÄ›ka nezapadáte a proto vás příliÅ¡ nemusí. Opravdu si z toho nic nedÄ›lejte.

Najdou se lidé, kteří když nÄ›koho nemusí, nedávají to na sobÄ› ani znát. JednoduÅ¡e daného ÄlovÄ›ka ignorují. Najdou se ale i lidé, kteří to dávají znát možná až příliÅ¡, že si kolikrát ÄlovÄ›k říká, jestli má nÄ›co takového daný ÄlovÄ›k opravdu zapotÅ™ebí.

sezení v práci

S nÄ›kterými lidmi to opravdu není jednoduché a tak ÄlovÄ›k musí poÄítat s tím, že se může setkat s různými lidmi a také situacemi. Opravdu si nic nedÄ›lejte z toho, že váš nÄ›kdo nemusí. Mnohdy za to ani nemůžete.

UrÄitÄ› se můžete pokusit nÄ›co takového zmÄ›nit a to, pokud bude daný ÄlovÄ›k ochoten to s vámi Å™eÅ¡it, ale pokud ochoten nebude, pak nad tím mávnÄ›te rukou. Je jasné, že nikomu není příjemné, když jej nÄ›kdo pomlouvá za jeho zády, ale věřte, že by to mohlo být jeÅ¡tÄ› daleko horší.

kolektiv lidí

NÄ›kdy je to také o tom, že ÄlovÄ›k, který vás nemusí, nÄ›co takového v práci s nikým neÅ™eší, ale Å™eší to s lidmi v jeho okolí. I to se může stát, ale o tom se jen tak nedozvíte.

ÄŒlovÄ›k se nikdy vÅ¡em nezavdÄ›Äí a je dobré si nÄ›co takového zapamatovat. Najdou se lidé, kteří se snaží být neutrální a zavdÄ›Äit se vÅ¡em, jenže nÄ›co takového vyžaduje mnoho úsilí a kolikrát to na konec stejnÄ› dopadne tak, že daný ÄlovÄ›k je opÄ›t tím nejhorším.

Jsou věci, nad kterými je lepší mávnout rukou než je jakkoliv řešit. Někdy je to to nejlepší řešení.