Měnit nálady je špatné pro každého


Vztahy mezi lidmi jsou opravdu nÄ›kdy až nechápavé. Protože opravdu nÄ›kdy se domluvit s ÄlovÄ›kem, tak je to opravdu nad lidský výkon. Já se svojí zkuÅ¡eností mám kamarádku, která je prostÄ› straÅ¡nÄ› náladová. A když je nÄ›kdo náladový, tak je to straÅ¡nÄ› Å¡patnÄ›, protože pak se i s takovým ÄlovÄ›kem straÅ¡nÄ› Å¡patnÄ› pracuje, komunikuje a je to takové složité. Protože opravdu ti lidé, kteří se prostÄ› nedohodnou nebo prostÄ› pořád dÄ›lají nÄ›jaké naschvály, tak prostÄ› žádný vztah nikdy nebude prostÄ› mezi nimi fungovat. A já se svojí zkuÅ¡eností s kamarádkou vím, že prostÄ› jeden den je v pohodÄ›, a volám s ní za dva dny a je protivná.

Vztahy

Je opravdu straÅ¡nÄ› náladová a není to příjemné. Já si myslím, že i pÅ™esto, že ÄlovÄ›k má nÄ›jaký problém v životÄ›, tak by se to mÄ›lo nÄ›jakým způsobem Å™eÅ¡it, a ne si to vybíjet prostÄ› na druhých lidech, protože pÅ™evážnÄ› to prostÄ› takhle bývá, když opravdu je nÄ›jaká vaÅ¡e kamarádka hodnÄ› naÅ¡tvaná. Tak samozÅ™ejmÄ› si to vybije hlavnÄ› na tom nejbližším ÄlovÄ›ku, jako jsem právÄ› já. Pro tu svoji kamarádku, která prostÄ› opravdu, když mi volá, tak je protivná, že zase se pohádala s přítelem a prostÄ› si to vybíjí na mÄ›, je to opravdu Å¡patnÄ›. RozhodnÄ› by se mÄ›la kamarádka uklidnit.

Vztahy

Vždycky jí to říkám, ale samozÅ™ejmÄ› jsem potom Å¡patná já, protože mi potom vyÄte, že jí nechci vyslechnout, že se nezajímám o to, co mnÄ› říká. Ale já prostÄ› opravdu ji vnímám, ale prostÄ› jak ona je v tom rozpoložení, tak je to takové nepříjemné. A urÄitÄ› si myslím, že kdyby to Å™ekla víc v klidu, tak by to bylo i takové lepší. SamozÅ™ejmÄ› zaÄne se potom už nÄ›kdy krotit, protože ví, že to pÅ™ehání, ale pořád to není takové to ono. A rozhodnÄ› si myslím, že ÄlovÄ›k by opravdu se mÄ›l snažit i pÅ™esto, že má nÄ›jaký problém s nÄ›kým, tak prostÄ› opravdu se vyjádÅ™it troÅ¡ku více s klidem, protože pak opravdu se ti lidé zbyteÄnÄ› hádají, nebaví se spolu a je to potom už takové složité. Takže vždycky je potÅ™eba najít nÄ›jaké dobré Å™eÅ¡ení, které nás prostÄ› najde v lepším ÄlovÄ›ku.