Proč se říká, že kočky mají devět životů


O zvířatech se traduje mnoho nejrůznÄ›jších povÄ›r, a koÄky nejsou žádnou výjimkou. VÅ¡ichni známe například rÄení o tom, co se stane, když nám Äerná koÄka pÅ™ebÄ›hne pÅ™es cestu, nebo tu o tom, že mají devÄ›t životů. PrávÄ› tato druhá povÄ›ra je pomÄ›rnÄ› zajímavá. Je dobré se podívat, kde se vlastnÄ› vzala.

 

V tomto případÄ› má totiž urÄitý základ v realitÄ›. Je totiž faktem, že koÄky se dovedou doslova vylízat ze zranÄ›ní, která by jiné zvíře položila. ZaÄaly se tedy množit povÄ›sti o tom, že mají více než jeden život. Koneckonců, jak jinak si tento fenomén vysvÄ›tlit?

 

koÄky umí velmi dobÅ™e padat

 

Ukázalo se vÅ¡ak, že odpovÄ›Ä je mnohem prostší, a je spojena s pÅ™irozenými koÄiÄími schopnostmi. A jednou z nich je oproti jiným druhům rychlá bunÄ›Äná regenerace. Ta znamená zvýšenou schopnost hojení, a tedy i vyšší Å¡anci na pÅ™ežití i pÅ™i těžkém poranÄ›ní.

 

Dále jsou tu jejich téměř akrobatické schopnosti. Pád, který by jiné zvíře zabil, pÅ™ežije koÄka bez jakýchkoliv následků, jednoduÅ¡e proto, že instinktivnÄ› ví, jak správnÄ› padat. Ve chvíli, kdy dosáhne nejvyšší rychlosti pádu, roztáhne konÄetiny a doslova se zploÅ¡tí, podobnÄ› jako například létající veverka. Tím se zpomalí rychlost pádu, podobnÄ› jako u paraÅ¡utisty používajícího padák.

 

regeneraÄní schopnost koÄek je úžasná

 

To vÅ¡ak není vÅ¡e. Také se zvÄ›tší oblast, která absorbuje náraz. Ten je tedy rozložen na vÄ›tší plochu a nenapáchá tedy takové Å¡kody. Když pak dáme obÄ› tyto vÄ›ci dohromady, je jasné, jak koÄky dokážou pÅ™ežít i pády ze zdánlivÄ› smrtelných výšek.

 

Toto se samozÅ™ejmÄ› netýká jen koÄek domácích, nýbrž i tÄ›ch divokých. Známí jsou tím například sněžní levharti, kteří se po pádu z vysoké, strmé skály jen otÅ™epou.

 

NaÅ¡i pÅ™edkové vÅ¡ak samozÅ™ejmÄ› nic z toho nevÄ›dÄ›li. Proto jim pÅ™iÅ¡lo jako jediné možné logické vysvÄ›tlení to, že koÄka má devÄ›t životů. Dnes vÅ¡ak víme, že to není pravda. Proto bychom je nemÄ›li zbyteÄnÄ› vystavovat nebezpeÄí.