Výjimečná ve sportu


Musím se vám pochlubit, že ve sportu jsem opravdu hodnÄ› dobrá. Také musím říct, že bez sportu bych to už doma asi nevydržela. Já jsem vlastnÄ› od maliÄka hodnÄ› vedená ke sportu a není to jenom jeden druh sportu, ale je toho více. Ve tÅ™ech letech jsem už zaÄala dÄ›lat gymnastiku, musím uznat, že mě to opravdu hodnÄ› bavilo a Å™ekla jsem si, že bych si tím chtÄ›la také vydÄ›lávat peníze. Také potom jsem zaÄala závodnÄ› bÄ›hat a bÄ›hala jsem hlavnÄ› Å¡tafetu. A asi od Å¡esté nebo od sedmé třídy, ale spíš je myslím od Å¡esté třídy jsem zaÄala právÄ› bÄ›hat Å¡tafetu. Řeknu vám, že jsem byla opravdu ze vÅ¡ech nejlepší a pÅ™esahovala jsem výsledky o mnoho více procent, než jak bylo zdrávo.

Kolo beru jako veliký relax.

Proto se mÄ› potom také vÅ¡imli v jedné sportovní Å¡kole. Když jedna paní ze sportovnÄ›jší stÅ™ední Å¡koly se byla podívat, jak jsem dobrá, tak Å™ekla, že mÄ› ihned bere. Nemusela jsem na stÅ™ední sportovní Å¡kolu dÄ›lat ani žádné pÅ™ijímaÄky, protože jsem byla opravdu tak výjimeÄná a sportovnÄ› nadaná, že by to ani nemÄ›lo smysl. A věřte mi, že jsem v celé Å¡kole, kde už jsem byla ve druhém roÄníku stÅ™ední sportovní Å¡koly, tak jsem byla opravdu ze vÅ¡ech nejlepší. Vyhrávala jsem jednu cenu za druhou, byla jsem na sebe pyÅ¡ná, ale také je skvÄ›lé, že jsem nezpyÅ¡nÄ›la, že jsem byla opravdu stále příjemný a veselý ÄlovÄ›k a nikdy jsem se nad nikým nepovyÅ¡ovala.

Také jsem jezdila na koni.

Tohle vždycky chtÄ›la moje maminka a babiÄka, abych se prý nikdy nad nikým nepovyÅ¡oval, že svůj úspÄ›ch a svoje úsilí mám brát jako dar od boha. A že prý kdybych se tÅ™eba nÄ›kdy nÄ›komu smála a nebo se povyÅ¡ovala, že se mi potom tÅ™eba může stát nÄ›jaký úraz a nebo potom budu z toho vÅ¡eho neÅ¡Å¥astná. Tohle jsem zažít nechtÄ›la. Já mám ale stejnÄ› takovou milou a mírnou povahu, že bych to ani nedokázala se na nÄ›koho zlobit a nebo nad nÄ›kým povyÅ¡ovat. Tady jde vidÄ›t, že i když se tÅ™eba ve sportu ani nesnažíte a jednoduÅ¡e to máte v krvi, tak ve sportu můžete být úspěšní. Já se ale samozÅ™ejmÄ› snažím, nenechávám nic náhodÄ› a jenom tak to nenechávám plavat a opravdu hodnÄ› se snažím. Příští rok chci zaÄít zase plavat, to je také velice zábavné.