Když o vás vaše polovička nejeví zájem…


Pokud nÄ›co rozhodnÄ› není hezké, pak je to to, když jste s nÄ›kým ve vztahu a daný ÄlovÄ›k o vás nejeví vůbec žádný zájem. NÄ›co takového rozhodnÄ› není dobÅ™e a je dost možné, že zjistíte, že vám nÄ›co takového nevyhovuje. Možná, že si vÅ¡imnete i toho, že o vás mají daleko vÄ›tší zájem vaÅ¡i kamarádi než vaÅ¡e drahá poloviÄka. NÄ›co takového skuteÄnÄ› není dobÅ™e a bylo by dobré si o tom s vaší poloviÄkou promluvit. Jestliže se nechcete potýkat s tím, že o vás nebude ÄlovÄ›k, se kterým chodíte, jevit zájem, opravdu by bylo vhodné to vyÅ™eÅ¡it. Bohužel existují lidé, kteří udÄ›lají vÅ¡e proto, aby vás získali a pokud dojde k tomu, že vás získají, je dost možné, že najednou bude vÅ¡emu jinak.

dva lidé

Najednou bude danému ÄlovÄ›ku jedno, jestli jste Å¡li po práci s nÄ›kým na kávu, jestli jste Å¡li s nÄ›kým do kina apod. NÄ›co takového rozhodnÄ› není ideální. Horší už je snad jen to, když vaÅ¡e poloviÄka odjede na služební cestu a za celou dobu se vám ani jednou neozve, takže nevíte, jestli je v pořádku, jestli se nÄ›co nestalo apod. Mnoho lidí to má tak, že pokud jejich poloviÄka odjede na služební cestu, mají problém spát, pokud jim jejich poloviÄka ani nenapíše, že je vÅ¡e v pořádku atd. Je pochopitelné, že chce ÄlovÄ›k vÄ›dÄ›t, jestli je ten druhý opravdu v pořádku a pokud to neví, má problém se spánkem.

dva lidi

Takhle se projevuje láska k danému ÄlovÄ›ku. Jestliže máte ÄlovÄ›ka, kterého zajímá, jak se na dané cestÄ› máte, jestli se vám nic nestalo apod., mÄ›li byste být za daného ÄlovÄ›ka rádi. Bohužel mnoho lidí si nÄ›Äeho takového neváží a je to velmi smutné. Pokud jste tÄ›mi, kteří se druhému ani neozvou, když jste nÄ›kde na dovolené nebo služební cestÄ›, pak věřte, že se nemůžete divit tomu, pokud se s vámi daný ÄlovÄ›k rozejde. Daný ÄlovÄ›k si zaslouží rozhodnÄ› nÄ›co lepšího. MÄ›li byste se nad sebou zamyslet, abyste o takového ÄlovÄ›ka nepÅ™iÅ¡li. Je dost možné, že by vás to po Äase mohlo velmi mrzet.