Zajímavá politika


Politika je tady od toho, aby se lidé také mohli o Äem bavit, protože kdyby nebylo politiky, tak by mÄ› opravdu zajímalo, o Äem by se lidé asi tak bavili. Co o politice, o přírodÄ›. Ano, samozÅ™ejmÄ› že o politice. Já si myslím, že i kdyby politika nebyla tak opravdu zajímavá a nebylo to tak hodnÄ› diskutované téma, tak stejnÄ› by si lidé naÅ¡li nÄ›jaké téma, o kterém by hovoÅ™ili. A víte, proÄ se lidé také baví o politice? Aby se asi hádali, protože neznám žádného ÄlovÄ›ka, který by mi Å™ekl, že se baví o politice jenom proto, aby mÄ›l klid v duÅ¡i. Tohle tedy rozhodnÄ› ne, protože jsem slyÅ¡ela, že mnoho lidí se právÄ› baví o politice, aby se mohli pohádat, že prý, když se pohádají, že se proÄistí vzduch a podobnÄ›. Podle mého názoru tohle je docela Å¡koda. ProÄ by lidé stále jenom takhle se hádali, a to kvůli politice nebo proÄ lidé mají tu chuÅ¥? A tu sílu se pohádat, že je hádání se baví? 

V politice je hodně peněz.

Tohle je podle mÄ› úplná blbost. Je to Å¡koda, proto jsem si Å™ekla, že kdybych se já tÅ™eba například s partnerem mÄ›la každý den hádat jenom kvůli politice, tak bych se asi zbláznila. Partnerovi jsem tedy Å™ekla, že radÄ›ji se tÅ™eba u rodinné veÄeÅ™e, jako u obÄ›da nebo u naší snídanÄ› nebudeme vůbec bavit o politice. TÅ™eba si tomu vynahradíme tÅ™eba nÄ›jaké dva Äi tÅ™i dny v týdnu, ale ne takhle u jídla.

Politika se nachází na všech místech.

Já sama chci mít vždycky u jídla klid a už opravdu nemám náladu se bavit o politice, protože takhle u jídla to dÄ›lal můj otec s mojí maminkou. Když jsem byla jeÅ¡tÄ› se sourozenci malá, tak se právÄ› vždycky otec s maminkou bavili o politice, vždycky hlavnÄ› u veÄeÅ™e, protože to oba dva pÅ™iÅ¡li z práce a mÄ›li jsme spoleÄnou veÄeÅ™i. Kolikrát to také dopadlo tak, že se oba dva pohádali a každý odeÅ¡el do jiné místnosti a my dÄ›ti jsme potom byly velice smutné a moc nám to vadilo. A když se už bavíme o politice, tak vy jste také politiÄtí maniaci a nebo vás to nebaví?