Zajímavé divadlo


Kultura je tady od toho, abychom my lidé se bavili a nebo abychom se také vzdÄ›lávali. Nyní mám na mysli tÅ™eba kino a nebo hlavnÄ› divadlo a nebo také různé kulturní poÅ™ady, které jsou tÅ™eba v televizi a nebo, které se tÅ™eba pořádají na mÄ›stÄ›. Například já jsem opravdu hodnÄ› kulturnÄ› založený ÄlovÄ›k, mÄ› moc baví chodit na různé kulturní akce a tak podobnÄ›. A proto se také zúÄastňuji různých kurzů různých akcí, protože mÄ› to moc baví a myslím si, že je to pro mÄ› důležité. Také jsem si Å™ekla, že jsem opravdu nadÅ¡ená a jsem ráda a těší mÄ›, že i můj malý syn má rád kulturu. Můj syn už od maliÄka moc rád chodí do kina a dokonce už byl asi i tÅ™ikrát nebo ÄtyÅ™ikrát v divadle a sám si toho moc chválí. Syn si chválí to, že ho divadlo a kino moc baví. Jsem opravdu nadÅ¡ená, protože by mÄ› opravdu hodnÄ› mrzelo, kdyby syn nemÄ›l rád kulturu stejnÄ› tak jako já.

A co vy a divadlo?

A vůbec nevím, s kým bych chodila do kina nebo do divadla, protože partnera nemám. A můj syn už nemá otce, protože se odstěhoval do ciziny, takže bych neměla s kým chodit do kina. Moje kamarádky na tohle moc nejsou, ale třeba dvakrát za rok se mnou jdou do kina na nějaký velice zajímavý a hlavně nový film. Jinak se tam vůbec nedostanu a řeknu vám, že samotnou chodit někam do kina nebo do divadla mě vůbec nebaví.

Divadlo je vždycky zajímavé.

I když kulturu mám opravdu hodnÄ› ráda a mám doma také hodnÄ› kulturních knih, tak nerada chodím nÄ›kam sama. Protože jsem opravdu hodnÄ› spoleÄenský ÄlovÄ›k, takže nejradÄ›ji jsem ve spoleÄnosti lidí, které mám ráda. NaÅ¡tÄ›stí mám opravdu spoustu přátel, ale bohužel zase nikdo nerad chodí do kina nebo do divadla, takže alespoň tÅ™eba u nich doma udÄ›láme různé párty. Na párty se taky opravdu hodnÄ› bavím, protože mÄ› těší, že můžu být mezi svými přáteli. Také se tam bavíme o různých vÄ›cech, takže jsem ráda, že alespoň nejsem sama a že se také zabavím.