Může být přílišný vědecký pokrok nebezpečný?


VÄ›decko-technická revoluce, která zaÄala s prvním parním motorem pÅ™ed více než dvÄ›ma sty lety, nadále úspěšnÄ› pokraÄuje, a to stále rychlejším tempem. Prakticky každý den se dozvídáme o nových objevech na poli vÄ›dy Äi techniky, až to pÅ™ináší otázku, zda nejde pokrok kupÅ™edu příliÅ¡ rychle.

 

Je totiž pravdou, že aÄkoliv jsou vÄ›dci samozÅ™ejmÄ› nadÅ¡eni z nových objevů, jsme stále jen lidé, přísluÅ¡níci živoÄiÅ¡né říše. A jako takoví potÅ™ebujeme po každé zmÄ›nÄ› v naÅ¡em životÄ›, Äas na aklimatizaci. V tomto případÄ› to znamená Äas na to dobÅ™e se s novými technologiemi obeznámit.

 

pokrok techniky v posledních letech

 

Tato doba se vÅ¡ak neustále zkracuje, a na trhu se objevují novinky tak rychle, že si na nÄ› ani nestíháme zvyknout. To je na jednu stranu samozÅ™ejmÄ› dobÅ™e, neboÅ¥ mnoho z nich nám buÄ usnadňuje život, případnÄ›, jako například objevy v medicínÄ›, nám jej dokonce pomáhá zachránit.

 

Musíme se vÅ¡ak ptát, zda máme stále dost Äasu k tomu, abychom dokázali tyto nové vÄ›ci pÅ™ijmout. To, že starší lidé mnohdy naprosto nerozumí moderním technologiím, a to i pÅ™es veÅ¡kerou snahu svých příbuzných a přátel, je toho dokladem.

 

i v lékaÅ™ství byl uÄinÄ›n velký pokrok

 

Díky tomu se totiž zvyšuje propast mezi jednotlivými generacemi. Najednou rady starých lidí, které byly dříve tak cenné, vyjdou naprázdno, neboť vychází z úplně jiného prostředí, než jaké máme dnes. To může vést k pocitům méněcennosti, které se mohou leckde objevit.

 

Problémem také je, že dnes nemá běžný ÄlovÄ›k nejen Äas, ale ani možnost nové objevy pochopit. Zatímco dříve si mnoho lidí dokázalo spravit auto, dneÅ¡ní modely jsou tak napÄ›chované složitou elektronikou, že bez odborníka nemáme prakticky Å¡anci.

 

To bohužel snižuje i důvěru ve vědu, neboť její složitost a nepochopitelnost vzbuzuje v lidech pocit, že má co skrývat. A to není něco, co bychom chtěli. Je to totiž právě věda, která nás může v budoucnu zachránit před vyhynutím.